• Humanisztikus ítélkezésmentes, bírálat- és tanácsosztogatás mentes
• Az esethozónak módjában áll kicsit kívülről rálátnia a hozott történetre
• A csoport szabadasszociációban beszélget a hozott eset kapcsán

Mire a Bálint csoport?

Megerősödésre, háttérgondolatok tisztázására, a kollégákkal való eszmecserére, hasonlóságok és különbözőségek felismerésére, saját- és mások tapasztalatainak összevetésére, egy-egy még túl közeli helyzet rendszerszemléletű áttekintésére. Hátralépni két lépést, új nézőpontból látni valamit; szellemi megújulásra, frissítő ingerek megszerzésére.

Mire nem jó a Bálint csoport?

Nem jelent közvetlenül módszertani tanítást, hiszen nincs „javasolt módszer”, nincs bemutatott irodalom.

Abraham Maslow
Bálint Mihály
Carl Rogers