– Az esethozó egy esetet röviden (10-15 percben) ismertet,

– ezután cca. 10 perc áll rendelkezésre a csoporttagoknak, hogy kérdéseket intézzenek az esethozóhoz a tények részletesebb tisztázásához.

– A csoportfoglalkozás következő része a diszkusszió – ez a rész a leghosszabb (fél-egy óra is lehet) – amelynek során a csoporttagok az esethozó nélkül beszélgetnek az eset kapcsán bármiről, ami eszükbe jut. Az esethozó ilyenkor a csoporton kívül ül le, ezzel is hangsúlyozva megfigyelő szerepét ebben a részben. A csoporttagok célja az adott kapcsolat mélyebb megértése, többirányú megközelítése. Leginkább ...

• szabad asszociációról van szó,
• az adott eset kiváltotta érzésekről,
• gondolatok megosztásáról van szó;

– Ezután az utolsó részben az esethozó visszajelez a csoport számára.

- Legvégül a csoport röviden beszélget az ülésen történtekről.

bálint csoportok