Az esetmegbeszélés minden alkalommal az esethozó támogatásáról szól. Ez lehet módszertani fejlődés, kompetencia fejlődés, stabilizálódás elbizonytalanodás esetén, vagy egyszerűen csak annak tudatosítása, hogy más is kerül-került hasonló helyzetbe.
Ezek mentén a Bálint módszer leginkább a személyiséget, a tágabb látóteret és a szakmai kompetenciát támogatja.
A Bálint csoport sajátossága még, hogy a szabadasszociációs eszmefuttatás - ami a beszélgetést jellemzi - kerül minden kritizálást, "tanácsadást", számonkérést, szemrehányást. Egyszerűen csak gondolatok keringenek a felhozott téma körül, valós vagy fantázia képek kerülnek elő; régi történetek, azok hasonlóságát és különbözőségét követik az azóta szerzett tapasztalatok.